E-post: steinar.thalberg@gmail.com, Telefon: 906 25 720

Om Arkitektkontoret

Vi gjør drømmer til virkelighet!

Arkitektkontoret har siden starten i 1983 hatt mange og varierte oppgaver. Oppdragsgivere har vært fra næringslivet, industrien, forsvaret, borettslag, kommune og privatpersoner.

Arbeidsoppgavene har vært varierte;  Projektering av – Småbåthavner med tilhørende servicebygg/anlegg, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, nybygg, restaurering, om og tilbygg,
modernisering, ominnredning og interiøroppgaver.

Arbeidet har fra 1991 vært utført med DAK – Dataassistert Konstruksjon. Både i 2-D, og 3-D. Kontoret er fulldigitalisert – alt av oppgaver utføres via data, og vi har brukt Internett i flere år for overføring og innhenting av digitale arbeider samt underlag for dette.

Firmaet kan tilby å håndtere hele byggeprosessen fra A til Å. Det kan være oppmålingsoppdrag for digitalisering, prosjektutvikling, arealplanlegging, byggbeskrivelse, kontakt med kommune/fylke, byggemøter, byggeanmeldelse, visualiseringsoppdrag med mer.

Ta kontakt via e-post eller tlf: post@arkitektkontoret.no, 906 25720

arkitektkontoret-illustrasjon-1